Amb la finalitat de compatibilitzar la transparència de la informació, amb una fàcil comprensió en la forma de presentar-la als usuaris, LA MAFIA FRANCHISES, S.L. presenta la política de privacitat en dues fases (representació multinivell o a doble capa). Mitjançant aquest sistema oferim als nostres visitants i usuaris, informació sobre el tractament de les seves dades mitjançant una informació més resumida i concisa com a primera capa d’informació. En cas de requerir informació més detallada, disposa d’una segona capa d’informació més extensa i detallada a través de l’enllaç: “+ Informació”. En ella s’identifiquen els diferents aspectes del tractament realitzat per LA MAFIA FRANCHISES, S.L.

Epígraf Primera Capa Segona capa (enllaços)
Responsable del tractament Les dades tractades són les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a cada finalitat. LA MAFIA FRANCHISES, S.L. és el responsable dels tractaments de dades personals. + Informació
Finalitat La finalitat dels tractaments de dades que es realitzin estarà d’acord a les activitats pròpies dels Departaments de LA MAFIA FRANCHISES, S.L., destacant principalment: Prestar serveis de restaurant i menjar a domicili. + Informació
Legitimació El tractament de dades està basat en els supòsits recollits a l’article 6 del RGPD. En el cas de LA MAFIA FRANCHISES, S.L. és habitual que aquest tractament s’efectuï quan l’interessat hagi donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics. + Informació
Conservació de dades Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat, a més dels períodes de conservació legals que exigeixen la seva conservació (p. ex., obligacions tributàries). + Informació
Comunicació de dades “De manera general no es comunicaran les dades personals a tercers, llevat obligació legal:

 • Administració pública competent
 • Bancs/Entitats financeres
+ Informació
Drets de les parts interessades Reconeixem als nostres visitants i usuaris el dret a exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan procedeixi, davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. + Informació
Informació addicional Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per analitzar el tràfic de la xarxa, així com per personalitzar la informació que ofereix als seus usuaris o promoure els seus serveis. Informació per canviar aquesta configuració i obtenir més detalls sobre la nostra política de cookies al botó “Política de Cookies”. La pàgina web de la qual és titular LA MAFIA FRANCHISES, S.L. conté hipervincles a altres pàgines web de tercers, les polítiques de privacitat de les quals són alienes a la d’aquesta administració. En accedir a aquests llocs web, vostè pot decidir si accepta les seves polítiques de privacitat i de cookies. De manera general, si navega per internet, pot acceptar o rebutjar les cookies de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador. + Informació

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 • Responsable: La Mafia Franchises, L.
 • CIF: B85799955
 • Adreça: Zaragoza – Plaza de España 3, planta 5. 50004.
 • T: 976 794 675
 • Correu electrònic: comunicacion@lamafia.es
 • DPD o Responsable de Seguretat:

FINALITAT

a) Prestació de serveis a clients actuals i / o potencials

Prestar serveis de restaurant i menjar a domicili

Enviament d’informació comercial dels nostres productes i / o serveis

b) Proveïdors i tercers

Externalització de serveis a tercers (Societats, autònoms, fundacions, associacions …)

c) Recursos Humans

Gestió de personal laboral

Expedient personal. Control horari. Incompatibilitats. Formació. Plans de pensions. Prevenció de riscos laborals.

Emissió de la nòmina del personal, així com de tots els productes derivats de la mateixa. Gestió de l’activitat sindical (En el seu cas)

d) Videovigilància

Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.

Base jurídica del tratamiento

 • RGPD: 1.a) l’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics;
 • RGPD: 1.b) Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals;
 • GPD: 1. c) el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament;
 • Reglament General de Protecció de Protecció de Dades
 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets
 • Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (Aplicable en missatgeria, xarxes socials i vendes en línia)
 • Vostè té dret a retirar el consentiment prestat

COL·LECTIUS

 1. Clients i usuaris actuals i potencials
 2. Professionals i col·laboradors
 3. Treballadors i potencials candidats
 4. Persones físiques que transiten per les instal·lacions de l’Entitat

CATEGORIES DE DADES PERSONALS

Identificatius (nom, cognoms, NIF, adreça postal, telèfon, adreça de correu electrònic, pàgina web)

Altres dades personals (estat civil, data i lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, veu, imatge, signatura, empremta digital, iris, etc.)

Dades bancàries Informació Comercial

Compravenda de béns o de serveis

CATEGORIES DE DESTINATARIS

Les dades personals dels clients seran comunicades als següents destinataris:

 • Administracions públiques (ex. Agència Tributària; Seguretat Social)
 • Organismes judicials “”En el seu cas”” (Tribunals)
 • Entitats financeres (Bancs)
 • Entitats col·laboradores

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No estan previstes transferències internacionals de dades.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.

MESURES DE SEGURETAT

En compliment amb el disposat en l’article 32 del RGPD, LA MAFIA FRANCHISES, S.L. garantirà la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament. El nivell de seguretat serà proporcional al risc en el tractament de cada tipus de dades personals.

EXERCIR DRETS DE CONTROL SOBRE LES SEVES DADES

Reconeixem als nostres visitants i usuaris els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament, que poden exercir de la forma legalment prevista a les adreces indicades anteriorment.

Per a més informació sobre com exercir els seus drets, l’autoritat de control espanyola, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, li facilita el següent enllaç amb la seva descripció i formulari per enviar-nos la sol·licitud a nosaltres: Exercir drets

Per a qualsevol informació o dubte que necessiti resoldre sobre el tractament de les seves dades per part de LA MAFIA FRANCHISES, S.L., pot posar-se en contacte mitjançant el correu electrònic facilitat: comunicacion@lamafia.es

Reclamació (queixa) a l’AEPD

Si vostè sent, després de contactar-nos, considera que els seus drets a les seves dades no estan sent respectats, pot fer una queixa a l’AEPD.